Syfte

Syftet med denna hemsida är att du får möjlighet att läsa krönikor av alla typer av människor. Alla är välkomna att skicka in sina egna krönikor till oss. Vi förbehåller oss rätten att censurera om innehållet anses kränkanade eller stötande.

"Läs krönikor - skicka in din egen"Definition

Mats Hemberg på Göteborgs-Posten skrev:

"Krönikan är en reflekterande text med en personlig karaktär som ligger i gränslandet till ren nyhetsrapportering. Krönikören argumenterar för en idé eller kommenterar en händelse med ett personligt färgat språk. Krönikan kommenterar ofta speciella ämnesområden. Det är vanligt att krönikor behandlar aktuella händelser inom till exempel sport och politik. Avsikten är att belysa en nyhet i ett nytt perspektiv. Krönikören får gärna lägga in personliga värderingar i sin text. Texten kan därför börja i en enkel personlig händelse. Sedan bör den bottna i något som är på allvar. Du vet att du har skrivit en bra krönika om om folk hör av sig för att dissa dig eller för att ge dig cred. Det tråkigaste är om ingen regaerar alls efter att ha läst det du har skrivit."

Hur man skriver en krönika

Hur skriver man en krönika?

En krönika är en personlig text som kan behandla i stort sätt vad som helst, en händelse, en observation, en aktualitet, en fundering, en person...

Punkter som gör en bra krönika:

1) Se saker med nya ögon - Beskriv ett alldagligt fenomen ur en annan synvinkel. Ett bra exempel är krönikan "Varför klappar man händer?"

2) Igenkänningsfaktorn - Känner läsaren sig träffad så har man skrivit en bra krönika. När man läser en text vill man ofta ha ett hum om vad skribenten i fråga talar om.

3) Provokationen - Att läsa en text som sätter igång tankar och känslor är en bra text. Ett lätt sätt att nå detta är genom att skriva om känsliga ämnen, men förstås på ett regelrätt sätt.

Personligen anser jag att en krönika minst skall vara 300 ord. Max gränsen är oklar men om en gräns skall dras så skulle jag säga 800 ord. När jag skriver en krönika hamnar den vanligtvis kring 400 ord.

Kim Holm, 1 september 2010